Meteen naar de inhoud

Train your brain, train this and enjoy the effects!

Uitspraak om goed voor je zelf te zorgen

Bij ‘trainen’ dacht ik in eerste instantie altijd aan sporten 🏋🏽‍♂️. Natuurlijk is dat niet het enigste wat je kunt trainen, denk bijvoorbeeld eens aan je gedachten 💭. Ja je kunt je gedachten trainen! Begin maar eens met @omdenkennederland iets negatiefs omzetten in iets positiefs 🍀 Succes.

When someone said ‘training’ I always thought of sports at first 🏋🏽‍♂️. Of course, that is not the only thing you can train, for example, think about your thoughts 💭. Yes you can train your mind! Start with ‘thinking around’, converting something negative into something positive 🍀 Good luck.

Wenn jemand ‘Training’ sagte, dachte ich zuerst immer an Sport 🏋🏽‍♂️. Das ist natürlich nicht das einzige, was Sie trainieren können, zum Beispiel über Ihre Gedanken nachdenken 💭. Ja, du kannst deinen Geist trainieren! Beginnen Sie mit ‘Nachdenken’, um etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln. 🍀 Viel Glück.

Deel dit Blogartikel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *