Train your brain, train this and enjoy the effects!

Uitspraak om goed voor je zelf te zorgen

Bij ‘trainen’ dacht ik in eerste instantie altijd aan sporten 🏋🏽‍♂️. Natuurlijk is dat niet het enigste wat je kunt trainen, denk bijvoorbeeld eens aan je gedachten 💭. Ja je kunt je gedachten trainen! Begin maar eens met @omdenkennederland iets negatiefs omzetten in iets positiefs 🍀 Succes.

When someone said ‘training’ I always thought of sports at first 🏋🏽‍♂️. Of course, that is not the only thing you can train, for example, think about your thoughts 💭. Yes you can train your mind! Start with ‘thinking around’, converting something negative into something positive 🍀 Good luck.

Wenn jemand ‘Training’ sagte, dachte ich zuerst immer an Sport 🏋🏽‍♂️. Das ist natürlich nicht das einzige, was Sie trainieren können, zum Beispiel über Ihre Gedanken nachdenken 💭. Ja, du kannst deinen Geist trainieren! Beginnen Sie mit ‘Nachdenken’, um etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln. 🍀 Viel Glück.

Deel dit Blogartikel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.